حواست هست؟

حواست هست از این آشفتگی چه غمگینم؟ 
اگر روزی نباشی زود از غصه می میرم؟
حواست هست چه درگیری ؟ چه مشغولی؟
فقط فکر پیدا کردن یک لقمه ی نونی؟
حواست هست ؟ نه . میدانم حواست نیست
به چیزایی که لمسش فقط آوردن نون نیست

حواست رو بده شاید، ببینی جای خالی احساس
همین جا که تو می گفتی نباشی آخر دنیاست

بهار من فقط اینجاست میان دست و آغوشت
میان باغ احساس و شمیم بوی موهایت
حواست هست چقدر دوری از این آرامش خاطر؟
که روزی آرزویت بود بمانیم تا ابد عاشق ؟

همین امروز همین حالا هنوزم تا نفس داریم
بگوییم حرف دلداری برای هم نفس باشیم
فردا روز که نزدیک ست، می آرد کوله ی حسرت
نباشیم ما حزین دی ، همین ست آیه ی حجت

همین امروز ، همین حالا بکش دست نوازش را
نه، فردا من نمی خواهم همین حالا بده این حس زیبا را
زهره مرداس

/ 5 نظر / 16 بازدید
سپیده

كاش بودنها را قدر بدانیم ؛ به خدا قسم نبودنها همین نزدیكیهاست ... [گل][گل][گل]

سپیده

گفتند «دوستدارم» چند بخشه ؟ گفت : کارش از روستا و بخش و شهر و کشور گذشته ! «یه دنیاست»

سپیده

احساس پرانتزی را دارم که همه ے اتفاقات خوب داخل آن اتفاق مے افتد . آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم کرده ام ...