/ 1 نظر / 5 بازدید
محسن منصور

ياد اون بوسه داغت ميكشه آتيش به جونم ميشكنه بغض صدام و نمي تونم كه بخونم به ياد دستهاي گرمت مي لرزه دستهاي سردم توي خلوتم مي خونم كه چه اشتباهي كردم محسن منصور