دعا

هر روز دعا می کنم
خداوند بستاند از من
تمام لحظه های بی تو را  ...... 

زهره مرداس    

/ 0 نظر / 3 بازدید