زن

خداوند هر لحظه منتظر نگاه توست ، صدایت و حتی گاهی توجهی در لحظه ای از زمان، هر لحظه منتظرست، نه بر سجاده نه در مسجد و یا کلمات آسمانیش بلکه به یادی که از او می کنی یا به مهری که از دلت می گذرد، و هر لحظه که میگذرد او در انتظار .تا بیابیش ، تا در باز کنی و زمانی در کنارت باشد، اما صدایش نشنیدی و اوقات به انتظار گذشت. در این میان خدا پیامبری فرستاد ، در دلش پیام عشق ، در دستانش نوازشی لطیف، و  بر لبش داغی به گرمای بوسه ای،  تا دمی در کنار هم بیاسایید تا عشق به دیدن چشم به شور آید و به گرمای تنی لمس شود . خداوند پیامبری فرستاد تا مهر به کنارتان رقص کنان باقی بماند و بهانه نبودن خدا را از شما بزداید. پیامبرش را فرستاد تا به وقت سختی همدمی باشد در کنار ، دوش به دوش و به وقت غم  آغوشی باشد غم زدا، پیامبرش را برای ساختن شادی فرستاد. اما ندیدی و  خدا را جایی دیگر جستی ، در آسمان ها و او در کنارت بود و پیامبرش نیز.

28. بهمن .93
زهره مرداس

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
محمدحسین باسامی

سلام و خدا قوت و دست مریزاد نویسنده زیبا نگار خوشفکر

محمدحسین باسامی

ما را بیاد عزیز سفر کردهام که ستاره ای بود و زود افول کرد و سیر ندیدیمش دکتر سارا دادور را که خدمات زیادی به مردمان سرزمینمان ایلام نمود drsara.blogfa.com بنویس و به پیش و خدا حامی و حافظت باد