پدر

نامم از تو آغاز شده
و اعتبارم نیز
من، که در لحظه ی اکنون ایستاده ام

و تو که دیگر نیستی



زهره مرداس
تقدیم به همه پدرانی که بوده اند و اکنون نیستند

/ 2 نظر / 12 بازدید
سپیده

پدر بشنو این حرف فرزند خویش عزیزو گرامی و دلبند خویش تویی مایه ی بود و پیدایشم کنارت به ناز و به آسایشم پدر تکیه گاه وجود منی تو سرمایه ی هست و بود منی[گل]