تب تو

من چشمهایت را در قلبم 
امانت دارم و هر لحظه یادت را 
اما این بار که به این خانه آمدی برای همیشه مهربان بمان
و سفسطه های عاشقی بر من نپاش .

این تن تا همیشه فقط در تب آغوش تو می سوزد

زهره مرداس

/ 3 نظر / 15 بازدید
بانو

ماهی زهره جون .... خیلی قشنگه این سروده...

سپیده

وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار میکند با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید تا انتخاب هایش را محدود کند .به همین سادگی[قلب]

سپیده

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال