روز مادر

آمدنت بهار ست
در فصل شکفتن گلها
چه بهشتی شده است
بهار در بهار


گل همیشه جاویدم مادرم
روزت که نه حضورت هر لحظه مبارک ست
روز  زن  و  مادر  مبارک

زهره مرداس

/ 2 نظر / 17 بازدید
پــــــویا

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری! مادر یعنی به تعداد همه روزهای اینده تو، دلواپسی! مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری! مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد! مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود! مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن… مادر یعنی مادر.. [گل]