آغوش تو

در برم بگیر
که هیچ اتشی 
مانند آغوشت 
مرا گرم نخواهد کرد............  زهره مرداس
/ 6 نظر / 17 بازدید
mohsen

salam az har jaei ke hasti mishe ba ham bashim?

خسرو پيري

يك روز وقت هست حوصله نيست روزي ديگر حوصله هست وقت نيست گاهي هم وقت هست هم حوصله ، اما آنگاه خودم نيستم . [گل][گل][گل][گل]

خسرو پيري

هيچ خيابان بن بستي يكطرفه نيست هيچ خيابان يكطرفه اي بن بست نيست زندگي خياباني يكطرفه است پس بن بست نيست راه بازگشتي نيست اما مي تواني بايستي و دوباره شروع كني[گل][گل]