پاییز

 

برگ می ریزد و باد می تازد ،  
زیر پا و از روبرو
رو به سوی توست  
وزش آرزوها و
زیر پایت خش خش غصه ها

  زهره مرداسغصه هایمان را به برگ های رنگی گره بزنیم و آرزوهایمان را به ریشه درختان مهر. باز هم مهر از نیمرخ خورشید طلوع کرد تا دستهای تنهایی را به گرمی امید بفشارد و نوید دهد که پاییز نه تنهایی که آمدنش پرمهر است.  به امید ریزش تمام اندوه های تار تنیده در دل و چشم انتظار خوابی خستگی زدا و آغاز شکوفایی دوباره زندگی در بهار.


زهره مرداس
یکم . مهر . نود و سه

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
ALONE

عاشق شعراتم