یادمان نرود

یادمان نرود که ما مسافریم و زمان جاریست ، درنگی در کار نیست و پیوسته عمر می تازد. یادمان نرود که هرگز تنها نیستیم و همسفرانمان پا به پایند و در کنار . یادمان نرود که بودنمان و بودن همرهان لحظه به لحظه در کنارمان را حکمتی ست از او که باید قدر دانسته شود . یادمان نرود که کجا بوده ایم و کنون کجاییم . هر قدم که جلو می گذاریم ردی از خود بجا گذاشته ایم که نشانی ست از گامی صحیح یا خطا . اکنون هستیم در لحظه ی جاری و حضور همسفری که قلبمان را گرم عشق می کند و حضور ما که موجب رغبت گذر لحظه های لبریز مهر دیگری می شود . یادمان نرود چگونه گرد آمده ایم ، یادمان نرود کسب خوشبختی و شادی گاه پس از ، از دست دادن چیزی ، عمری یا مالی حاصل می شود، یادمان نرود که در زندگی ما لحظه های خوش کم نیست ، حضور عزیزانمان کم ارزش نیست . یادمان نرود ما برای چه آمده ایم و ما این ما هستیم که در لحظه ی اکنون ایستاده ایم . یادمان نرود تمام این خوشبختی هارا .  یادمان نرود او را .
یادمان نرود شکر بگوییم   ......  


زهره مرداس   

/ 1 نظر / 28 بازدید

تولدتون مبارکـــــــــ[گل] دعا کردم بزرگترین آرزوتون کوچکترین لطف خدا به شما باشه شاد باشی[گل]