ساحت عشق


شعرهایم را بخوان
همین حالا که در گذری از من
شاید به ساحت عشقی
که یادت را در گرو دارد
مرا به یاد آوری
من عمریست حافظ خاطراتمانم

 

زهره مرداس
22/ مرداد/1392
/ 3 نظر / 16 بازدید
سپیده

برای همدل ِ خود لازم نیست همه چیز را بگویی تا او اندکی از تو را بفهمد ؛ بلکه کافی است اندکی بر زبان بیاوری تا او همه ی تو را دریابد...[گل]

بانو

دلم استجابت دعایی را دل دل میکند که گاه رویا , گاه محال میپندارمش! تو ای مهربانی که از اینجا میگذری برای استجابت این دعا آمین بگو...!

سپیده

شخــــصیت هــــــر کس را با تــــــــــــرازوی اخلاقــــش وزن کنید. [قلب]