میان قلبم شورشی ست

میان قلبم
شورشی ست
آن هنگام که می آیی
از شوق دیدنت
و در من انقلابی ست
به پا شده و اوج گرفته
تا پایان یک کودتا
بر علیه رفتنت


زهره مرداس

/ 1 نظر / 4 بازدید
ALONE

مثل همیشه عالی