مد خورشید

 

چندی ست
در آغوش خورشید آرمیده ام
و ماه از آن دور حسودیش می شود
به آغوشی که من
مدی طولانی بر آن گذاشته امزهره مرداس

/ 0 نظر / 6 بازدید