میدانم روزی...

میدانم جای دیگر تو را خواهم دید

قسم به گرمای مقدس دستان عشق

که روزی میدانم 

در آغوشم خواهم فشردت

جای دیگر...

میدانم 

این حقیقتی ست که در انتهای 

شبی تار و بلند 

از پس یک خواب  طلوع خواهد کرد

میدانم

 

 

 

زهره مرداس

 

92/6/6

/ 1 نظر / 19 بازدید
سپیده

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .