درخت خوب می فهمد
تنهایی چیست
بی حضور پرنده


زهره مرداس
6. بهمن .93

/ 0 نظر / 3 بازدید