نبین که گاهی...


نبین که گاهی با دوستت دارمی
از میان همهمه ی کلمات جاری لبهایت
پیدایم می شود
و قلب احساس میانمان می تپد
این هیاهو گاهی عشق را
در میان خود گم می کند
فراموش می شود
و آن وقت ممکن است دیگر
من هم پیدایم نشود
زهره مرداس

/ 3 نظر / 20 بازدید
پــــــویا

دريا هميشه از من دلگير است چون بزرگي دل دوستانم را به رخ او مي کشم [گل]

سپیده

بدترین شکل دلتنگی برای کسی است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید .