نقشه های جهان

 

تمام نقشه های جهان
دروغی بیش نیستند
تکه کاغذ هایی باطله ،
که نه تو را به من
 و نه من را
به تو می رسانند


زهره مرداس  

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
بانو

سلام بر زهره عزیز جمله ای زیبا در سرآغازی زیبا برای شما دوست گرامی... عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ي واحدي مي کند . ويکتور هوگو[گل]