بهار باش

 

باش و ولی نه خاموش، حتی لحظه ای به تلنگری. مگذار که این لحظه های سکوت ِخاموش شعله ی گرما بخش زندگی را کور کند. مگذار، مگذار که بی تو لحظه ای بگذرد بی آنکه بهارِ لبخندی به خانه بیاوری. باش، همیشه به لبخندی آکنده کن دل را از شادی و فضا را از زندگی. همیشه باش، سبز و تنومند ، همیشه بهاری.

 

 

زهره مرداس

18 بهمن 93

 

 

 


/ 0 نظر / 16 بازدید