بهار آغوشت

 

مرا به آغوشت مهمان نمی کنی؟
بهار دستانت
تمام لحظه های زمستانی را
راهی رفتن می کندزهره مرداس

/ 3 نظر / 16 بازدید
سپیده

زمین در انتظار تولد یک برگ..... من در حال شمارش معکوس..... صفر همیشه پایان نیست....... گاه آغاز پرواز است........

Ahmad

ممنون که بهم سر زدید