پنجره امید

نور پیداست 
صبح به شکرانه لبخند شکرباره تو 
بیدارست 
تا که از گوشه این خانه برون آیی باز
سمت آغاز بهار ،
باز کن هر پنجره که روزنه ی امیدست 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زهره مرداس
/ 1 نظر / 16 بازدید
محمدحسین باسامی

سالم و سرفراز و شادکام و شیرین سخن سالیان سال ای شادی آور به خوانندگان وبلاگت.