سردرگم

سردرگم مشتی خاطره ام
که از میان
بوس و آغوش و نگاهت
کدامین را برگزینم ؟!زهره مرداس

/ 3 نظر / 15 بازدید
بانو

امشب تمام آینه ها را صدا کنید، وقت اجابت است رو به سوى خدا کنید، اى دوست باآبرو در نزد حق، درشب لیلة القدر من را هم دعا کنید…

سپیده

باز امشب عشق تنها می شود / زخم سهم فرق مولا می شود آفتاب عشق گلگون می شود / سینه ی سجاده پرخون می شود پشت نخل آرزو خم می شود / داغ حسرت سهم آدم می شود جاده می ماند غریب و بی سوار / ذوالفقار عدل می گیرد غبار شهادت مولا امیر المؤمنین تسلیت باد.

سپیده

تا حیات من به دست نان دهقان است و بس جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس رازق روزی ده شاه و گدا بعد ازخدای دست خون آلود بذر افشان دهقان است و بس برسر خوان خواجه پندارد كه باشد میزبان غافل است از این كه خود مهمان دهقان است و بس منهدم گردد قصور مالك سرمایه دار كاخ محكم كلبه ویران دهقان است و بس